Поликлиника гигиены в Казахстане

Городская поликлиника № 4
ТерапияКардиологияОфтальмология ещё
ул. Строительная, 1ател. 24-11-43, 24-37-49 ещё
"Кардиолог Томпышева оте жаксы дарiгер, жузi жылы, аркашан барлыгын тусiндiрiп жаны ашып турады, казiр бастык болып кеттi сол себептi приемда жок сол жагы киын болып тур , ондай дарiгерлер Атырауда саусакпен санарлык сондыктан да аурулар жаксыларга зар, дегенмен Балыкшы мактайды бул бiр жаксы бала, жолы болсын"